Plan zebrań z rodzicami klas I-III

I semestr 01.09.2016 r.- 27.01.2017 r. 

II semestr 30.01.2017 r.– 23.06.2017 r.

 Termin

     Tematyka

             Forma

06.09.2016 r.

(wtorek)

 Sprawy organizacyjne

 Spotkanie  wychowawców                   z rodzicami,  godz. 16.30

22.11.2016 r.

(wtorek)

 

 Sprawy bieżące i organizacyjne, poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów

 

Spotkanie  wychowawców               

 z rodzicami,  godz. 16.00

25.01.2017 r.

(środa)

 

Omówienie wyników klasyfikacji               za I semestr

 

Spotkanie  wychowawców                        z rodzicami, godz. 16.00

28.03.2017 r.

(wtorek)

 

 Sprawy bieżące i organizacyjne, poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów

 

Spotkanie  wychowawców                 

z rodzicami, godz. 16.00

17.05.2017 r.

(środa)

 

 Poinformowanie rodziców                          o przewidywanej ocenie negatywnej           na koniec roku szkolnego

 

 Spotkanie  wychowawców                 

z rodzicami, godz. 16.00

 

14.06.2017 r.

(środa)

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów        oraz omówienie wyników sprawdzianu trzecioklasisty

 

Spotkanie z dyrekcją                   

oraz wychowawcami  klas,

godz. 16.00

 

 

Plan zebrań z rodzicami klas IV-VI

I semestr 01.09.2016 r. - 27.01.2017 r. 

II semestr 30.01.2017 r. – 23.06.2017 r.

 Termin

     Tematyka

             Forma

07.09.2016 r.

(środa)

  Sprawy organizacyjne

Zebranie klasowe             16:30-17:30

23.11.2016 r.

(środa)

Sprawy bieżące i organizacyjne, poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów

 Zebranie klasowe             16:30-17:00                       Dyżur nauczycieli               17:00 – 18:00

do 22.12.2016 r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec             I semestru

 Pismo do rodziców

26.01.2017 r.

(czwartek)

 Omówienie wyników klasyfikacji     za I semestr

 Zebranie klasowe             16:30-17:00                        Dyżur nauczycieli               17:00-18:00

29.03.2017 r.

(środa)

Sprawy bieżące, poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów

Zebranie klas IV-V

 16:30 – 17.00

Dyżur nauczycieli

17:00 – 18:00

18.05.2017 r.

(czwartek)

 

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

Zebranie klas IV-VI         16:30-17:00                   Dyżur nauczycieli            17:00-18:00