PLAN  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI  KLAS  I-III

 

Terminy

 

Tematyka

Forma

 

11.09.2018 r.

(wtorek)

 

 

 

Sprawy organizacyjne.

 

Spotkanie wychowawców               z rodzicami godz. 16.30

 

13.11.2018 r.

(wtorek)

 

 

 

 

Sprawy bieżące i organizacyjne, poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów.

 

Spotkanie wychowawców                z rodzicami godz. 16.30

 

30.01.2019 r.

(środa)

 

 

 

Omówienie wyników klasyfikacji za pierwszy semestr.

 

Spotkanie wychowawców               z rodzicami godz. 16.30

 

28.03.2019 r.

(czwartek)

 

 

 

Sprawy bieżące i organizacyjne, poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów.

 

Spotkanie wychowawców                       z rodzicami godz. 16.30

 

9.05.2019 r.

(czwartek)

 

 

 

Poinformowanie rodziców o przewidywanej ocenie negatywnej na koniec roku szkolnego.

 

Spotkanie wychowawców               z rodzicami godz. 16.30

 

 

 

PLAN  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI  KLAS  IV – VIII  i   KLASA III Gimnazjum

 

Terminy

 

Tematyka

Forma

 

12.09.2018 r.

(środa)

 

 

 

 

Omówienie procedur sprawdzianu ósmoklasisty i gimnazjalisty.

 

 

Spotkanie z Dyrekcją Szkoły godz. 16.00

 

12.09.2018 r.

(środa)

 

 

 

Sprawy organizacyjne.

 

Zebranie klasowe       godz.16.30 – 17.00

 

14.11.2018 r.

(środa)

 

 

 

Sprawy bieżące i organizacyjne, poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów.

 

Zebranie klasowe

godz. 16.30 – 17.00

dyżur nauczycieli

godz. 17.00 – 18.00

 

do

 11.12.2019 r.

 

 

 

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec pierwszego semestru.

 

Pismo do rodziców.

 

31.01.2019 r.

(czwartek)

 

 

Omówienie wyników klasyfikacji za pierwszy semestr.

 

Zebranie klasowe

godz.16.30 – 17.00

dyżur nauczycieli

godz. 17.00 – 18.00

 

3.04.2019 r.

(środa)

 

 

 

Omówienie organizacji sprawdzianu ósmoklasisty i gimnazjalisty.

 

Spotkanie z Dyrekcją Szkoły

godz.16.00

3.04.2019 r.

(środa)

 

 

 

 

Sprawy bieżące, poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów.

 

Zebrania klasowe

godz.16.30 – 17.00

dyżury nauczycieli

godz.17.00 – 18.00

 

8.05.2019 r.

(środa)

 

 

 

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego.

 

Zebranie klasowe

godz.16.30 – 17.00

dyżur nauczycieli

godz.17.00 018.00