Zarządzenia Dyrektora Szkoły
 
 
 

rok 2022

Zarządzenie nr 1.12.2022 zmieniające zał. 1 do regulamin wynagradzania

Zarządzenie 2.11.2022 w sprawie zmiany regulaminu ZFŚS
Zarządzenie nr 1.11.2022 ws procedury postępowania w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy

Zał. nr 1 do zarządzenia nr 1.11.2022 Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy


Zarządzenie nr 1.10.2022 ws zmian w Regulaminie stołówki
Zarządzenie nr 1.09.2022 dot. zmian w Regulaminie Pracy

Regulamin Pracy od 14.09.2022
Zarządzenie nr 2.08.2022 ws wprowadzenia Regulaminu przechowywania i wydawania kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

Regulamin przechowywania i wydawania kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
Zarządzenie nr 3.03.2022 ws zmian w Regulaminie stołówki od 1.04.2022

Regulamin stołówki SP w Zbąszyniu od 1.04.2022

Zarządzenie nr 2.03.2022  ws wprowadzenia Kodeksu Etyki nr 2.03.2022

Załącznik nr1 do zarządzenia nr2.03.2022 - Kodeks Etyki SP w Zbąszyniu

Zarządzenie 1.03.2022 ws zmiany Regulaminu ZFŚS

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1.03.2022 Regulamin ZFŚS

Zarządzenie nr 8.02.2022 z dnia 11.02.2022r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w sprawie wprowadzenia zmian w wewnętrznej PROCEDURZE ANTYMOBINGOWEI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu.


Zarządzenie nr 6.02.2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 8.02.2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zarządzenie nr 5.02.2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 8.02.2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zarządzenie nr 4.02.2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 7.02.2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną
 

Zarządzenie nr 3.02.2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 7.02.2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zarządzenie nr 2.02.2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 7.02.2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną
 

Zarządzenie nr 1.02.2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 4.02.2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną
 

rok 2021

Zarządzenie nr 42.2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42.2021 z dnia 5.03.2021 r. w sprawie utrzymania monitoringu wizyjnego i wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SP w Zbąszyniu

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

Zarządzenie nr 41.2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 16.12.2021

Zarządzenie nr 40.2021 z dnia 16.12.2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w sprawie wysokości opłat za wynajem i korzystanie z pomieszczeń szkolnych

Zarządzenie nr 38.2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 15.12.2021

Zarządzenie nr 37.2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 15.12.2021 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 r. wolnym od pracy dla pracowników
 administracji i obsługi szkoły

Zarządzenie nr 35.2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 13.12.2021
Z
arządzenie nr 34.2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 6.12.2021 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 6.12.2021 r.

 

Zarządzenie nr 39/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 15.12.2021 r.w sprawie wprowadzenia REGULAMINU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

 

 

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH, OKREŚLAJĄCY PROCEDURĘ ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 13.12.2021 r.
ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-1


Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego pracy i zajęć Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2021/2021

Zarządzenie nr 11 2021 ws procedur monitorowania frekwencji


ZARZĄDZENIE nr 10/2021 w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 17.05 do 28.05.2021 r.

 

Zarządzenie nr 9 2021 ws procedur obowiązujących na egzaminie klas 8

"Wewnątrzszkolne procedury obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w dniach 25 – 27 maja 2021 r."

Zarządzenie nr 8 2021 ws. wprowadzenie procedur wydawania opinii o uczniu

Zarządzenie nr 4.2021 ws monitoringu wizyjnego i wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SP w Zbąszyniu.

Zarządzenie nr 6.2021 w sprawie procedur obowiązujących na próbnym egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w szkole w dniach 17 – 19 marca 2021 r.


Zarządzenie nr 5 z dnia 13.03.2021r. ws czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zarządzenie nr 2/2021 ws. regulaminu Zloty Absolwent

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną


rok 2020
Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 9.11.2020 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem i korzystanie z pomieszczeń szkolnych.

Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 9.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur związanych z realizacją kształcenia na odległość w klasach I – III, opieki nad uczniami klas I-III w świetlicy oraz konsultacji dla uczniów klas VIII w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.


Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 2.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach organizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19”.

Zarządzenie nr 23/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 26.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 26.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach organizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19”.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu Nr 22/2020  

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 19.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu Nr 21/2020  - ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zarządzenie nr 19.2020  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
rok 2019

Zarządzenie nr 10.2019  z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych.