Zarządzenia Dyrektora Szkoły
 
 
Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego pracy i zajęć Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2021/2021

Zarządzenie nr 11 2021 ws procedur monitorowania frekwencji


ZARZĄDZENIE nr 10/2021 w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 17.05 do 28.05.2021 r.

 

Zarządzenie nr 9 2021 ws procedur obowiązujących na egzaminie klas 8

"Wewnątrzszkolne procedury obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w dniach 25 – 27 maja 2021 r."

Zarządzenie nr 8 2021 ws. wprowadzenie procedur wydawania opinii o uczniu

Zarządzenie nr 4.2021 ws monitoringu wizyjnego i wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SP w Zbąszyniu.

Zarządzenie nr 6.2021 w sprawie procedur obowiązujących na próbnym egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w szkole w dniach 17 – 19 marca 2021 r.


Zarządzenie nr 5 z dnia 13.03.2021r. ws czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zarządzenie nr 2/2021 ws. regulaminu Zloty Absolwent

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 9.11.2020 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem i korzystanie z pomieszczeń szkolnych.

Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 9.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur związanych z realizacją kształcenia na odległość w klasach I – III, opieki nad uczniami klas I-III w świetlicy oraz konsultacji dla uczniów klas VIII w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.


Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 2.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach organizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19”.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu Nr 24/2020

Zarządzenie nr 23/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 26.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 26.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach organizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19”.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu Nr 22/2020  

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z dnia 19.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu Nr 21/2020  - ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zarządzenie nr 19.2020  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzenie nr 10.2019  z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych.