Przedmiotowe zasady oceniania:

Język polski

Języki obce

Matematyka

Historia

Przyroda

Biologia

Geografia

Fizyka

Chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia

Technika

Plastyka

Muzyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Wiedza o społeczeństwie