HISTORIA

Mirosława Wątor

Pierwsze szkolne kasy oszczędności powstały w XIX wieku w Belgii, następne w Anglii, Francji, Niemczech i Austrii. Tam najwcześniej uczniowie mogli wpłacać na książeczkę swoje kieszonkowe.  W Polsce pomysł na odkładanie pieniędzy przez dzieci wyrósł z ducha oświeceniowej zasady, żeby uczyć, bawiąc. Idea oszczędzania została poruszona przez Komisję Edukacji Narodowej w 1773r. Zgodnie z jej zaleceniem powinno się w szkołach „ćwiczyć dzieci w oszczędzaniu”. Od początków XX wieku podejmowane były w Polsce próby tworzenia szkolnych kas. W 1925r. minister Stanisław Grabski wydał okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. Dwa lata później rozpoczęły działalność pierwsze Szkolne Kasy Oszczędności,  a w 1935 r. zostały objęte zarządem wtedy jeszcze Pocztowej Kasy Oszczędności.

O NAS

Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole działa od kilku lat pod patronatem Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach. Celem SKO jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego i świadomego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami oraz celowego ich wykorzystania. Członkiem SKO może być każdy uczeń naszej szkoły, który dokonał pierwszej minimalnej wpłaty w kwocie 1 zł. Jak dotąd największą popularnością Szkolna Kasa Oszczędności cieszy się wśród klas najmłodszych. (MR)

Opiekun SKO  Mirosława Wątor                                                                                                                                         

MOJE POMYSŁY NA OSZCZĘDZANIE…

W grudniu 2012 r ogłosiliśmy konkurs SKO pod hasłem „ Moje pomysły na oszczędzanie…”, do którego mogli przystąpić wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.

czytaj dalej

 

„ Oszczędzam w SKO, bo marzę o…”.

31 października 2012 odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem  „ Oszczędzam w SKO, bo marzę o…”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych, którzy właśnie  w październiku zostali członkami Szkolnej Kasy Oszczędności. czytaj dalej

 

Środa, 31.10.2012