Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I-III

 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. FIEDLERA W ZBĄSZYNIU

„Szczęśliwy numerek”

 

Od 10 października w naszej szkole rozpocznie się codzienne losowanie „szczęśliwego numerka”.

Regulamin

1. Losowanie będzie odbywało się codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych) o godz. 7.45.

2. Losowane numery to numery w skali 1 – 27.

3. Losować będzie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego pod opieką nauczyciela w pokoju nauczycielskim (s.329).

4. Wylosowany numerek będzie widniał na gazetce SU (pierwsze piętro) przed pierwszą godziną lekcyjną.

5. Wylosowany numerek będzie odpowiadał numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.

6. Uczeń, którego numer zostanie wylosowany będzie w danym dniu zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

7. W/w uczeń zobowiązany jest natomiast do pisania prac klasowych, zapowiedzianych sprawdzianów  oraz do przynoszenia wcześniej zadanych prac plastycznych bądź innych prac. Uczeń jest również zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w bieżącej lekcji.

8. Uczeń zwolniony z odpowiedzi i kartkówek może na własną prośbę odpowiadać lub ową kartkówkę pisać.(BW)