Psycholog szkolny Agata Jaworska:

od 7.09.2021

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

10.30 – 15.00

 

14.30-15.00 dyżur

dla nauczycieli

i rodziców

 

12.30 – 16.00

 

12.30 – 16.00

 

8.00 – 13.30

 

8.00 – 13.00

Agata Jaworska - ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia edukacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także kurs dokształcający w zakresie przygotowania pedagogicznego. Jest w trakcie studiów podyplomowych z logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Bierze udział w licznych szkoleniach, które podnoszą jej zawodowe kompetencje.

 O mnie

Jako psycholog szkolny wspieram uczniów, pomagam w radzeniu sobie z różnymi trudnościami, a także pomagam w wyrażaniu, nazywaniu i rozumieniu emocji oraz rozwijam umiejętności radzenia sobie z nimi. Wspieram dzieci przeżywające trudne sytuacje życiowe, odczuwające lęk i posiadające niskie poczucie własnej wartości. Pracuję nad rozwojem uczniów. Staram się stwarzać różne sytuacje, które rozwijają kreatywność i pomysłowość. Prowadzę zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się oraz porady i konsultacje.

Współpracuję z nauczycielami i rodzicami, wspólnie staramy się znaleźć odpowiednie rozwiązania, które pozwolą pomóc dziecku w pokonywaniu trudności. Wspieram rodziców, którzy są zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci.

Dążę do poprawy jakości i komfortu psychicznego dziecka i jego rodziny.