Plan pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

Cel

 

Zadania do realizacji

Osoby odpowiedzialne

Proponowane formy

Termin

I

 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych, wychowawczych

i opiekuńczych

1. Poznawanie zespołu klasowego   pod kątem środowiska rodzinnego

wychowawcy klas, T. Małycha,

 M. Kluj

 

październik

2. Wstępne badanie logopedyczne dzieci rozpoczynających naukę

B. Markowska

arkusz badań

wrzesień

3. Praca z uczniem zdolnych i słabym

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy świetlicy

kółka zainteresowań, terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze

cały rok

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem i psychologiem

K. Miecznikowska,

M. Szwarczewska,

wychowawcy klas

konsultacje

cały rok

5. Radzenie sobie ze stresem i emocjami

K. Miecznikowska,

M. Szwarczewska,

wychowawcy klas

lekcje wychowawcze, pogadanki

cały rok

6. Realizacja projektów

„Czujemy się bezpieczni”

i „Moje dziecko idzie do szkoły”

K. Miecznikowska,

M. Szwarczewska,

R. Hauser, D. Sikucińska,

W. Śmierzchała , M. Wątor,

A. Siedlarz, H. Grasza

prezentacje, spotkania, spotkanie z policjantem dla klas pierwszych

cały rok

wrzesień

7. „Spójrz inaczej” – program wychowawczo-profilaktyczny dla klas I-VI

wychowawcy klas I-VI

zajęcia edukacyjne

cały rok

8. Dialog z rodzicami na temat przemocy rówieśniczej (agresja słowna, fizyczna, cyberprzemoc i inne)

K. Miecznikowska,

M. Szwarczewska,

W. Banaszak,

wychowawcy klas

pogadanki, spotkania

cały rok

9. Bezpieczeństwo naszych dzieci w sieci (problem cyberprzemocy)

B. Wygrys-Kupińska,

K. Miecznikowska

spotkanie z przedstawicielem policji

 

10. Współpraca z kuratorem sądowym

K. Miecznikowska,

M. Szwarczewska

konsultacje

cały rok

11. Objęcia opieką świetlicową dzieci

V. Szczechowicz,

D. Pulikowska, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele  I-III

dostosowanie godzin pracy świetlicy do potrzeb

cały rok

II

Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Prezentowanie wiedzy

i uzdolnień.

 1. Przygotowanie uczniów do konkursów:

 

 

 

- matematyczny

L. Bajer-Koss,

M. Kasińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg regulaminów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg harmonogramu

-  historyczny

A. Stasińska

- plastyczne

M. Łuszcz

- bezpieczeństwo w ruchu   

  drogowym

M. Rybicka

- szachy i warcaby

M. Goździewicz,

R. Goździewicz

- przyrodniczy

A. Skotarczyk, A. Jerzewska,

L. Wawrzyńska

- biblioteczny

M. Łuszcz, O. Chmielewska,

A. Jerzewska, A. Stasińska

- mistrz języka angielskiego

B. Płaszczewska, M. Rybak,

B. Wygrys-Kupińska,

- konkurs wiedzy o krajach   

  anglojęzycznych

B. Wygrys-Kupińska,

- konkurs recytatorski „Nadobrzanka”

R. Furman, B. Markowska,

O. Chmielewska, M. Łuszcz

- języka polskiego

R. Furman, J. Roszczyk-Domagała,

V. Kocka-Ciepielewska

- religijne

M. Olejniczak, A. Furman

2. Spotkanie teatralne

    Teatr „Herbi”

H. Grasza, A. Siedlarz

przedstawienie

listopad

3. Przegląd Piosenki Świątecznej

M. Bordych, B. Garstka

przegląd piosenki

grudzień

4. Zabawa z Królową Nauk

 

L. Bajer- Koss

Prezentacja, projekt

maj

5. Cała Polska Czyta Dzieciom

D. Sikucińska, E. Kocur, W. Śmierzchała

Spotkanie z literaturą

Cały rok

6. Z piosenką przez cztery pory roku

M. Bordych, B. Garstka, B.Tobys

przegląd piosenki

listopad

7. Ogólnopolski Festiwal Tańca

D. Sikucińska, W. Śmierzchała,

R. Hauser, E.Kocur, B. Wygrys-Kupińska, SU

festiwal

maj

III

 

 

Tradycje i obrzędowość

1. Wybory SU

E. Kocur, K. Miecznikowska,

P. Drozd, O. Chmielewska, A. SkotarczykR. Furman, R. Frasz, M. Rybicka

wybory

wrzesień

2. Rekolekcje

M. Olejniczak, A. Furman, M. Stefańska

spotkanie w kościele, zajęcia w szkole wg scenariusza, gazetka, wystawa

październik

3. Pasowanie na ucznia

T. Małycha, M. Kluj,                       L. Wawrzyńska ,dekoracje klasy III

uroczyste spotkanie uczniów z rodzicami

październik

4. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek    Szkolnych

M. Łuszcz, O. Chmielewska

A. Stasińska, A. Jerzewska

giełda książek

październik

5. Dzień Edukacji Narodowej

W. Banaszak

uroczyste spotkanie wszystkich pracowników poza placówką

październik

 

 

B. Wygrys-Kupińska,

K. Miecznikowska,

M. Łuszcz (dekoracje)

akademia

październik

6. Święto Niepodległości

R. Furman, A. Skotarczyk

apel

listopad

7. Kiermasz świąteczny

Rada Rodziców

akcja charytatywna

grudzień

8. Wigilia dla pracowników

W. Banaszak, P. Drozd, R. Frasz

uroczyste spotkanie wszystkich pracowników poza placówką

grudzień

10. Wigilia klasowa

wychowawcy klas

uroczyste spotkania

grudzień

11. Powstanie Wielkopolskie

opiekunowie SU

delegacja pod pomnik

styczeń

A. Stasińska

wystawa

styczeń

12. Dzień Patrona Szkoły

H. Grasza, A. Siedlarz

akademia/prezentacja

luty

13. Konkurs Kolęd i Pastorałek

 

B.Płaszczewska, M. Rybicka

 

przegląd

 

grudzień

 

14. Powitanie wiosny

E. Kocur, J. Buda, A. Skotarczyk,

A. Stasińska, R.Furman

przemarsz ulicami miasta

marzec

15. Dzień Papieski

M. Olejniczak, A. Furman, M.Stefańska

apel

maj

16. Dzień Holocaustu

A. Stasińska

gazetka, wystawa

kwiecień

17. Kiermasz wielkanocny

M. Bordych, D. Rząd

akcja charytatywna

marzec

18. Dzień Flagi

      Konstytucja 3 Maja

R. Śron, M. Rybak, M. Rybicka,

V. Kocka-Ciepielewska,

A. Stasińska

happening

kwiecień/maj

19. Święto Polskiej Niezapominajki

 

 

 

– poczta niezapominajkowa

M. Rybak, R. Śron

 

maj

- spotkanie z przyrodą z historią

   w tle

M. Rybak, R. Śron

plenery malarskie, rajdy piesze i rowerowe, prezentacje i spotkania

kwiecień/maj

 

- miłość i przyjaźń w poezji

 i piosence polskiej i angielskiej

M. Rybak, M. Rybicka,

J. Roszczyk-Domagała,

B. Wygrys-Kupińska

apel

maj

19. Dzień Dziecka – sport i zabawa

Klasy I-III:  K. Obst

Klasy IV-VI: P. Drozd, R. Frasz

impreza szkolna

czerwiec

IV

Moja mała Ojczyzna

1. Wystawa prac plastycznych

    „Nasz region”

E. Kocur, M. Wątor,J. Buda, H. Grasza

wystawa

kwiecień

2. Ocalić od zapomnienia cmentarz w Przychodzku i Nowym Dworze

M. Bordych, B. Garstka, R. Śron,

M. Rybak

prace porządkowe, spotkania

cały rok

3. Spotkania z ciekawymi ludźmi z naszego regionu

B. Wygrys-Kupińska,

K. Miecznikowska

spotkania

cały rok

V

 

 

Bądź zdrowy! Myśl o tym już teraz!

Propagowania zdrowego stylu życia. Odżywianie, sport, aktywność na co dzień.

1. „Owoce w szkole” - program

wych. klas I-III

zajęcia edukacyjne

cały rok

2. „Pij mleko” - program

wych. klas I-III

zajęcia edukacyjne

cały rok

3. Zawody sportowe

R. Frasz, P. Drozd, W. Banaszak,

 

zawody

cały rok

4. Gminny wielobój mikołajkowy

    dla klas I-III

A. Siedlarz,  J. Buda,

 

zawody

grudzień

5. Realizacja programu profilaktycznego

K. Miecznikowska,

M. Szwarczewska, wychowawcy

zajęcia, spotkania

cały rok

6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

M. Rybicka

egzamin na kartę rowerową

maj/czerwiec

7. Zawody L.A. im. M. Frasza

R. Frasz, P. Drozd, W. Banaszak,

 

zawody

maj/czerwiec

8. „Ze zdrowiem za pan brat”:

 

 

 

 

 

 

Listopad

- spotkanie z zaproszonym gościem

M. Bordych,

spotkania

- zdrowie z poezji

V. Kocka-Ciepielewska,

J. Roszczyk-Domagała,

M. Rybicka

 

- sprzedaż ciast

M. Bordych, D. Rząd,

kiermasz

9. Zbiórka surowców wtórnych

B. Garstka, R. Śron, M. Rybak,

M. Olejniczak

zbiórka odpadów

Marzec

VI

Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami nadzoru pedagogicznego

1. Podtrzymywanie współpracy

    z instytucjami:

- Szkoła Muzyczna

- ZCK

- ZCSTiR

- Ikea Industry

- Kuvert Polska

- Parafia

- Szkoły i Przedszkola z gminy

  Zbąszyń

- SOSW w Zbąszyniu

- PCPR

- Nadleśnictwo Wolsztyn

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

  w Nowym Tomyślu

- PCK

- OSP Zbąszyń

- Nadobrzański Bank Spółdzielczy 

dyrekcja i nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Bordych, D. Rząd

 

M. Wątor

wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs oszczędzania

w SKO

cały rok

2. Spotkania z rodzicami

wychowawcy klas

 

cały rok

3. Zbiórki na rzecz społeczności lokalnej

 

 

 

- zbiórka słodyczy

 

M. Bordych, D. Rząd

zbiórka

grudzień

- zbiórka odzieży

zbiórka

kwiecień

- zbiórka przyborów szkolnych

zbiórka

czerwiec

- zbiórka karmy dla psów ze zbąszyńskiego schroniska

B. Wygrys-Kupińska, M. Rybak, SU

zbiórka

listopad

 

 

4. Promowanie szkoły i aktualizacja strony

- internetowej   

 – Facebook

 

 

K. Kromska

E. Kocur, R. Furman

 

cały rok

VII

Współpraca międzynarodowa

1. Współpraca z Niemcami

B. Płaszczewska, M. Rybicka,

M. Rybak, B. Wygrys-Kupińska

korespondencja, wyjazdy

cały rok

VIII

Inne

1. Opieka nad gazetką zajęć

    dodatkowych

M. Brzezińska

 

cały rok