Harmonogram nauki hybrydowej od 17 do 28 maja 2021 r.


Poniżej harmonogram nauki hybrydowej w naszej szkole, który będzie obowiązywał od poniedziałku 17 maja.
Wszystkie klasy 1-3 uczą się stacjonarnie ze szkoły, a klasy 4-8 wg następującego harmonogramu:

17.05 pon. – klasy 4abcd i 6abcdef – stacjonarnie w szkole
18.05 wt. – klasy 4abcd i 6abcdef – stacjonarnie w szkole
19.05 śr. – klasy 4abcd i 6abcdef – stacjonarnie w szkole

20.05 czw. – klasy 5a, 6ab i 7abcdef – stacjonarnie w szkole
21.05 pt. – klasy 5a, 6cd i 7abcdef – stacjonarnie w szkole
24.05 pon. – klasy 5a, 6ef i 7abcdef – stacjonarnie w szkole
28.05 pt. – klasy 7abcdef i 8abcd – stacjonarnie w szkole

1. Klasy 4-8 niewymienione w rozkładzie w poszczególnych dniach mają lekcje według planu z dziennika w aplikacji MS Teams.
2. Klasy 8 przychodzą na lekcje do szkoły po egzaminie, w piątek 28 maja - większość rodziców wyraziła opinię, by dzieci wróciły do szkoły po egzaminach.
3. W szkole wciąż obowiązują te same procedury sanitarne jak we wrześniu (np. wciąż nosimy maseczki na przerwach międzylekcyjnych). Procedury są na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty szkolne".
4. W dniach 25-27
maja w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty - nauczyciele pracują w komisjach, tego dnia nie ma żadnych lekcji.
5. Każdą klasę obowiązuje "Tydzień Ulgi" - bez odpytywania, sprawdzania... to ma być czas na dbanie o relacje, o atmosferę, czas na radość, że możemy się spotkać, czas minimalizowania stresu; rozmów o tym, jak było.
6. Pros
imy zwrócić wypożyczone szkolne laptopy do sekretariatu do piątku 15 maja do godz. 15.00 - zgodnie z umową muszą być m.in. sprawne, kompletne i czyste (w sensie higienicznym). Stanowią wyposażenie pracowni, więc będą potrzebne uczniom na lekcjach informatyki.