PUBLIKACJE DLA RODZICÓW

 

 

DZIECI Z ZABURZENIAMI UWAGI

 

Są dzieci, które wyglądają, jakby myślały o niebieskich migdałach. Patrzą, ale nie widzą, słyszą, ale nie słuchają tego, co się do nich mówi, nie reagują na polecenia. Mimo prawidłowego rozwoju umysłowego mają trudności z dłuższą koncentracją uwagi i z tego powodu nie odnoszą sukcesów w nauce. Są przy tym pełne energii i z trudem mogą usiedzieć na jednym miejscu. Zazwyczaj impulsywne, mówią i robią natychmiast to, co właśnie przyszło im na myśl. To dzieci z zespołem zaburzeń uwagi.

 

A oto lista zachowań sugerujących obecności zespołu zakłóceń uwagi:

 

DZIECKO WYKAZUJE TRUDNOŚCI W KONCENTRACJI NA SZCZEGÓŁACH, POPEŁNIA BŁĘDY NIEUWAŻNE.

NIE POTRAFI PRZEZ DŁUŻSZY CZAS SKUPIĆ SIĘ NA ZADANIU.

SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY NIE SŁUCHAŁO PRZEKAZYWANYCH MU KOMUNIKATÓW.

NIE KOŃCZY ZACZĘTYCH PRAC, POLECENIA WYPEŁNIA NIEDOKŁADNIE.

MA KŁOPOTY Z ORGANIZACJĄ PRACY I WSZELKICH ZAJĘĆ.

NIECHĘTNIE PODEJMUJE ZADANIA WYMAGAJĄCE DŁUŻSZEGO WYSIŁKU INTELEKTUALNEGO.

GUBI PRZYBORY SZKOLNE I RZECZY POTRZEBNE DO PRACY I NAUKI.

ŁATWO ULEGA ROZPROSZENIU.

ZAPOMINA O CODZIENNYCH OBOWIĄZKACH I ZADANIACH.

 

 

Dzieci te mają problemy z kontrolą emocji, łatwo popadają w konflikty z rówieśnikami, ulegają nastrojom, są labilne emocjonalnie, płaczliwe, drażliwe i wybuchowe, niekiedy agresywne. Z tego powodu ich pozycja w klasie nie jest wysoka, zwykle są odrzucane przez kolegów albo z trudem tolerowane, choć bywają wyjątki od tej reguły. Dzieci te mają dużo zwariowanych pomysłów i potrafią ożywić nudę.

Pierwszym krokiem w podjęciu leczenia zespołu zaburzeń uwagi jest specjalistyczna diagnoza. Terapia rozpoczyna się od tego etapu.

 

Wskazówki, jak należy postępować z takimi dziećmi:

 

DZIECIOM ŁATWO ROZPRASZAJĄCYM SIĘ, NIEZORGANIZOWANYM I NIEUPORZĄDKOWANYM POTRZEBNE SĄ ZEWNĘTRZNE OGRANICZENIA I KONTORA ZE STRONY DOROSŁYCH

WEWNĘTRZNY CHAOS MOŻE ZNACZNIE ZMNIEJSZYĆ STOSOWANIE TAKICH PRAKTYCZNYCH POMOCY, JAK SYSTEM DZIENNEGO PLANOWANIA, ZAPISYWANIE ZADAŃ DO WYKONANIA, SEGREGATORY, ORGANIZERY, PORZĄDKUJĄCE ZAKŁADKI I POJEMNIKI

NIEZWYKLE ISTOTNE JEST PILNOWANIE, ABY DZIECKO NIE WYKONYWAŁO KILKU CZYNNOŚCI NARAZ, TYLKO SKUPIŁO SIĘ NA JEDNYM DZIAŁANIU

W WIELU PRZYPADKACH POTRZEBNA JEST POMOC PSYCHOLOGICZNA W POSTACI ZALECEŃ I WSKAZÓWEK WYCHOWAWCZYCH, CZASEM TAKŻE PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ

BARDZO WAŻNY JEST STAŁY RYTM DNIA, OKRESY SNU I CZUWANIA, PORY WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW I CZAS NA ODPOCZYNEK

WARTO RÓWNIEŻ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SPOSÓB ODŻYWIANIA DZIECKA. WIĘKSZOŚĆ BADAŃ WSKAZUJE NA NEGATYWNY WPŁYW NIEKTÓRYCH POTRAW I ZAWARTYCH W NICH SKŁADNIKÓW, NA ZAKŁÓCONE ZACHOWANIE DZIECKA Z ZABURZENIAMI UWAGI. WŚRÓD NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANYCH ZNAJDUJĄ SIĘ: CUKIER, POCHODNE KAKAO, CZEKOLADA, COCA-COLA, SŁODYCZE, A TAKŻE WSZELKIE PRODUKTY, KTÓRE SĄ SZTUCZNIE BARWIONE I ZAWIERAJĄ WIELE KONSERWANTÓW.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ SPOŚRÓD DZIECI Z ZAKŁOCENIAMI UWAGI TYLKO CZĘŚĆ POZBĘDZIE SIĘ DOKUCZLIWYCH OBJAWÓW I DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU POSTĘPOWANIU TERAPEUTYCZNEMU OSIĄGNIE OPTYMALNY POZIOM FUNKCJONOWANIA W DOROSŁYM ŻYCIU. NIESTETY NIEKTÓRZY BĘDĄ CIERPIELI Z TEGO POWODU DŁUŻEJ