PRZEBIEG EDUKACJI

 

2007 -      ukończenie kursu „Jak rozminować agresję”

2004 – ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej

2002 – ukończenie kursu „Współczesne kierunki działań profilaktyki problemowej. Szkolny program profilaktyki – konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja dla nauczycieli i pedagogów szkolnych”

2000 – ukończenie szkolenia w formie warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish Pt. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

1999 – ukończenie warsztatów „Tańce integracyjne w pracy z grupą”

1998 – ukończenie warsztatów umiejętności pedagogicznych w zakresie „Empatyczne rozumienie warunkiem poprawnej komunikacji w grupie”

1997 – ukończenie kursu „Metody aktywizujące w pracy z grupą”

1995 – ukończenie kursu na temat „Ochrona praw dziecka”

1994 – ukończenie Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza