PORADNIK DLA UCZNIÓW

 

Czy widziałeś w swojej szkole, jak silniejszy uczeń popycha na korytarzu słabszego?

Czy obserwowałeś, jak grupa uczniów wpycha się przed kogoś do kolejki w szkolnym sklepiku?

A może słyszałeś, jak twoi koledzy lub koleżanki wyśmiewają się z czyjegoś nazwiska?

 

PAMIĘTAJ: PRZEMOC, TO NIE TYLKO BICIE, ALE WSZYSTKIE SYTUACJE, KIEDY SILNIEJSZY, BARDZIEJ PEWNY SIEBIE LUB STARSZY UCZEŃ, GRUPA UCZNIÓW, KRZYWDZI SŁABSZEGO OD SIEBIE.

 

Możesz spotkać się z różnym rodzajem przemocy:

 

1. Przemocą słowną:

Przezywani

Wyśmiewanie

Grożenie

Obgadywanie

Poniżanie

Szantażowanie

 

2. Przemocą fizyczną:

Bicie

Kopanie

Opluwanie

Szarpanie

Niszczenie rzeczy

Zamykanie w pomieszczeniu

Wyłudzanie pieniędzy

Okradanie

 

3. Przemoc bez słów i kontaktu fizycznego:

Wrogie miny i gesty

Izolowanie (niedopuszczanie kogoś do zabawy, rozmów, czasem dzieci ustalają, że do danej osoby nikt się nie odezwie, nikt z nią nie usiądzie).

 

WYŚMIEWANIE LUB IZOLOWANIE MOGĄ BYĆ CZASEM BARDZIEJ BOLESNE NIŻ BICIE, CHOCIAŻ WIELE OSÓB NIE POKAZUJE, ŻE CIERPI.

 

Jeżeli doświadczasz przemocy, koniecznie powiedz o tym dorosłym. Powiedz rodzicom, komuś bliskiemu, wychowawcy, innemu nauczycielowi. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej przemoc może się skończyć.

 

PAMIĘTAJ!

Informowanie dorosłych nie jest żadnym donoszeniem na kolegów, ale szukaniem pomocy. Sprawcy postępują źle, łamią normy i powinni ponieść odpowiednie konsekwencje.

Nie jesteś skarżypytą, walczysz o swoje bezpieczeństwo. Mówiąc o przemocy dorosłym, pomagasz także innym dzieciom, które spotyka to samo.

Jeśli nikomu o tym nie mówisz, krzywdzisz siebie i chronisz sprawców