INFORMACJE SZKOLNEGO KOŁA PCK

W listopadzie i grudniu odbędą się następujące akcje charytatywne:

 1.AKCJA OGÓLNOPOLSKA „GÓRA GROSZA”-zbiórka monet od 1gr do 5zł. Celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Zbiórka pieniędzy będzie trwać od 24.11.2014r. do 05.12.2014r.

 2.SPRZEDAŻ CIASTA-28.11.2014r.

Prosimy, aby każda klasa (I-VI,  5- i 6-l.) przyniosła 2 blachy dowolnego ciasta (koniecznie podpisać-nazwisko i klasa).

W tym dniu odbędzie się sprzedaż ciasta po 1 zł za kawałek.

Zebrane pieniądze zasilą konto PCK naszej szkoły. Fundusze koła są przeznaczane na pomoc materialną w wypadkach losowych, dofinansowanie wycieczek szkolnych, zakupu odzieży, przyborów szkolnych, podręczników, leków.

 3.ZBIÓRKA SŁODYCZY „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM” dla dzieci z naszej szkoły.

Zbiórka będzie trwać od 08.12.2014r. do 17.12.2014r.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

SZKOLNE KOŁO PCK

 

 

SZKOLNE KOŁO PCK

 

Justyna Roszczyk Domagała

 

Jednym ze statutowych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża jest działalność w środowisku dziecięco- młodzieżowym. Szkolne Koło PCK daje właśnie możliwość pierwszego kontaktu dzieci i młodzieży ze Stowarzyszeniem PCK.

Koło PCK w naszej szkole swoją działalność rozpoczęło wiele lat temu. Od 1999 roku działa bardzo prężnie, realizując różnego rodzaju zadania. Uczniowie należący do Koła PCK uwrażliwiani są przede wszystkim na poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę, cierpienie.

Poznają również wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej. Członkowie Koła PCK biorą udział w kwestach organizowanych przez Zarząd PCK.

W ten sposób pomagają swoim kolegom i koleżankom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizują również zbiórki np. odzieży. Przygotowują gazetki, uczestniczą w konkursach plastycznych. Szkolne Koło PCK współpracuje z Zespołem do Spraw Promocji Zdrowia., podejmując wspólne działania. Utrzymuje również stały kontakt z Zarządem Rejonowym PCK w Nowym Tomyślu, realizując zadania skierowane do szkolnych kół PCK.

Opiekunami Szkolnego Koła PCK są: Mirosława Bordych, Katarzyna Miecznikowska i Danuta Rząd (JRD)

DSC03149
 
DSC03151
 
DSC03154
 
DSC05387
 
DSC05388
 
DSC05389