Oferty Pracy

Nabór pracowników:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

Oświadczenie nauczyciela przed zatrudnieniem


 

 

OGŁOSZENIE

Poszukujemy nauczyciela/nauczycielki współorganizującego_j kształcenie

 

Poszukujemy pilnie nauczyciel_lki posiadającego_ą odpowiednie kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wymiar godzin 10/20). Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i in. Informacji szczegółowych udziela dyrektor szkoły.

PODANIA O PRACĘ I CV prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub mailem: spzbaszyn@gmail.com do piątku 27 stycznia 2023 r.

 

OGŁOSZENIA  ACHIWALNE