Komunikat Dyrektora szkoły z dn. 19 maja 2020 r.


W dniach 16-18.06.2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty, według następującego porządku:
16 czerwca 2020 r. odbywa się pisemny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
17 czerwca 2020 r. odbywa się pisemny egzamin ósmoklasisty z matematyki
18 czerwca 2020 r. odbywa się pisemny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
Uczniowie klas I – VII w terminie 16 – 18 czerwca mają dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zmiany w terminarzu przeprowadzenia egzaminu i dni wolnych od zajęć dydaktycznych wynikają z przesunięcia terminów egzaminów ósmoklasisty.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN edukacja zdalna zostaje przedłużona do 7 czerwca 2020 r.