Komunikat Dyrektora szkoły z dn. 15 maja 2020 r.


Szkoła do końca roku szkolnego prawdopodobnie nie wróci do stacjonarnego trybu nauczania. Najnowsze Rozporządzenie MEN wskazuje, że funkcjonowanie szkół ogranicza się do 7 czerwca.
Co to dla nas oznacza?
Od 25 maja będą mogły odbywać się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.
Od 25 maja w szkole będą konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas 8.
Od 1 czerwca br. konsultacje na terenie szkoły będą dla pozostałych uczniów.
Wciąż mamy jako szkoła obowiązek realizowania podstawy programowej i będziemy go realizować tak, jak dotychczas, nauczając na odległość.
O szczegółach będziemy informować Państwa w osobnych mailach, kierowanych do rodziców uczniów danych klas.
W najbliższym czasie opracujemy procedury przeciwepidemiczne, które zapewnią uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczne warunki podczas pracy w szkole w czasie epidemii zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN.