O szkole

 

22 października 1983 roku, wmurowaniem aktu erekcyjnego, rozpoczęto budowę szkoły podstawowej przy ulicy Mostowej w Zbąszyniu.
Formalnie szkoła powstała 1 września 1986 roku, a rok później, 1 września 1987 roku, podczas wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w nowym budynku placówki, szkole nadano imię Arkadego Fiedlera. Wtedy dopiero uczniowie i nauczyciele mogli rozpocząć zajęcia w nowym budynku przy ulicy Mostowej. 

 W maju 1990 roku szkoła otrzymała własny sztandar: ZBĄSZYN - Nowa Szkoła - 1987 - YouTube

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera powstała z połączenia dwóch zbąszyńskich szkół podstawowych: SP nr 1 oraz SP nr 2, i tym samym stała się kontynuatorką tradycji i historii obu placówek. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan mgr Janusz Siwiński.

Nasza szkoła jest szkołą ośmioklasową. Do jej obwodu należą dzieci zamieszkałe w Zbąszyniu, Nowym Dworze i Strzyżewie. W klasach 1 – 8 uczy się niecałe prawie 800 uczniów.

Uczniowie mają do dyspozycji, oprócz sal lekcyjnych, 2 pracownie informatyczne, pracownię szachową oraz małą i dużą salę gimnastyczną. W szkole jest biblioteka wraz z czytelnią, świetlice (główna i trzy mniejsze) oraz stołówka. Są również gabinety specjalistów: dwóch pedagogów, psychologa i logopedy. Łącznie, w całej szkole, zatrudnionych jest około 100 pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pracowników stołówki szkolnej.