O szkole

Krystyna Kromska

22 października 1983 roku, wmurowaniem aktu erekcyjnego, rozpoczęto budowę szkoły podstawowej przy ulicy Mostowej w Zbąszyniu Po trzech latach, 1 września 1986 roku, dokonano pierwszej, w nowym budynku, inauguracji roku szkolnego. Rok później, 1 września 1987 roku, podczas wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego nadano szkole imię Arkadego Fiedlera, a w maju 1990 roku szkoła otrzymała własny sztandar.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera powstała z połączenia dwóch zbąszyńskich szkół podstawowych: SP nr 1 oraz SP nr 2, i tym samym stała się kontynuatorką tradycji i historii obu placówek. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan mgr Janusz Siwiński.

Nasza szkoła jest szkołą sześcioklasową. Do jej obwodu należą dzieci zameldowane na pobyt stały w Zbąszyniu, Nowym Dworze i Strzyżewie. W roku szkolnym 2009/2010 w klasach 1 – 6 rozpoczęło naukę 551 uczniów.

Przy szkole są również zorganizowane cztery oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 22 dzieci pięcioletnich oraz 58 dzieci sześcioletnich.

Uczniowie i dzieci mają do dyspozycji 28 sal lekcyjnych, 2 pracownie informatyczne, pracownię szachową oraz małą i dużą salę gimnastyczną. Poza tym w szkole jest biblioteka wraz z czytelnią, świetlica i stołówka. Są również zorganizowane gabinety: pedagoga i logopedy. (kk)