Harmonogram nauki hybrydowej:

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19W (Dz. U. 2021 poz. 824), w dniach 17 – 30 maja br. uczniowie klas IV – VIII realizują obowiązek szkolny w modelu hybrydowym, co oznacza, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram nauki hybrydowej:

17.05 pon. – klasy 4abcd i 6abcdef – stacjonarnie w szkole
18.05 wt. – klasy 4abcd i 6abcdef – stacjonarnie w szkole
19.05 śr. – klasy 4abcd i 6abcdef – stacjonarnie w szkole
20.05 czw. – klasy 5a, 6ab i 7abcdef – stacjonarnie w szkole
21.05 pt. – klasy 5a, 6cd i 7abcdef – stacjonarnie w szkole
24.05 pon. – klasy 5a, 6ef i 7abcdef – stacjonarnie w szkole
28.05 pt. – klasy 7abcdef i 8abcd – stacjonarnie w szkole
Klasy 4-8 niewymienione w rozkładzie w poszczególnych dniach mają lekcje według planu z dziennika w aplikacji MS Teams.
Od 31 maja do nauki stacjonarnej wracają wszystkie klasy.

 

Wszyscy nauczyciele pracują na terenie szkoły.


W dniach 25 – 27 maja w szkole przeprowadzone będą egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach nie będą odbywały się żadne zajęcia edukacyjne, ale funkcjonuje świetlica dla wcześniej zgłoszonych dzieci.
Uczniowie klas ósmych pracują zdalnie. Przychodzą do szkoły na egzamin w dniach 25 – 27 maja oraz na lekcje w piątek 28 maja.
Uczniowie, którzy do tej pory realizowali nauczanie zdalne na terenie szkoły, biorą udział w zajęciach wg planu stacjonarnie lub online.
Do dyspozycji uczniów przebywających w szkole jest świetlica szkolna oraz biblioteka.
Uczniowie w salach lekcyjnych, w miarę możliwości siedzą pojedynczo w ławkach. Biurko nauczyciela musi być odsunięte od pierwszej ławki uczniowskiej.
W przestrzeniach wspólnych np. korytarze szkolne obowiązuje zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczek (maseczki zapewniają rodzice, ale zapasowe maseczki kupione przez RR są dostępne w sekretariacie).
Obowiązuje reżim sanitarny według aktualnych zaleceń GIS, MEiN i MZ: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych