„Książki nigdy nie bywają w złym  humorze, odpowiadają na każde pytanie”

                                        Francesco  Petrarka