AKTYW BIBLIOTECZNY

Celem działania aktywu bibliotecznego jest:

Poznawanie źródeł informacji o książkach.

Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat.

Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.

Rozwijanie umiejętności korzystania z aparatu pomocniczego biblioteki szkolnej.

Wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych:

- segregowanie i układanie czasopism na regałach w czytelni;

- porządkowanie książek na regałach;

Pomoc młodszym kolegom w doborze książek.

Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną.

Pomoc w wykonywaniu ściennych gazetek bibliotecznych.

Pomoc w przygotowaniu wystawek okolicznościowych.

Zachowanie właściwej postawy czytelnika szkolnej biblioteki.

Dawanie swą właściwą postawą czytelnika przykładu koleżankom i kolegom.

Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.

 

Regulamin aktywu bibliotecznego:


Podstawowe obowiązki członka aktywu:

Znajomość i przestrzeganie regulaminu Centrum Informacji i Kultury oraz aktywu bibliotecznego.

Znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa w aktywie.

Angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.

Przyjmowanie wzorowej postawy czytelniczej.

Wykazywanie się wiedzą z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Wspieranie młodszych uczniów w procesie pogłębiania i poszerzania wiedzy.

Organizowanie prac w aktywie bibliotecznym w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.

Prawa członka aktywu:

Dobrowolność przynależności do aktywu bibliotecznego.

Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań, poprzez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz Internetu.

Zwiększony limit wypożyczeń książkowych.

Proponowanie działań podejmowanych przez aktyw biblioteczny.

Uzyskanie nagrody za wyróżniającą się pracę w aktywie bibliotecznym

 

Aktyw biblioteczny pracuje w czytelni