Dzisiaj jest:  

 

 
 
 

  

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 

 

Strona logowania do platformy Office 365:  Office 365


Instrukcja przygotowania systemu Office 365 do e-nauczania w Szkole Podstawowej w Zbąszyniu.

Zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023
Komunikat nr 2 Dyrektora szkoły
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych proszeni są, aby do dnia 20.05.2022 r. (do godz. 15.00) potwierdzili wolę przyjęcia dziecka do szkoły w formie pisemnego oświadczenia - zostawiając odpowiedni dokument w sekretariacie szkoły (wejście nr 2)

Dokument do pobrania: Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły kl. 1
 

Zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Komunikat Dyrektora szkoły

 

Szanowni Rodzice,
Od 7 do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23. Zgłoszeń takich dokonują rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, czyli: dzieci mieszkających w Zbąszyniu, w Strzyżewie i w Nowym Dworze.
Przypominamy, że dotyczy to dzieci faktycznie zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, który obejmuje miejscowości: Zbąszyń, Nowy Dwór, Strzyżewo (ważne jest oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, zgodnie z art. 151, ust. 2 Ustawy – Prawo Oświatowe). Szkoła ma prawo zweryfikować prawdziwość informacji.
Rodzice kandydata proszeni są o złożenie stosownego wniosku wraz z obowiązkowym załącznikiem pn. „Oświadczenie o miejscu zamieszkania Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata i kandydata” do 27 kwietnia w celu przygotowania przez szkołę organizacji przyszłego roku szkolnego.
Wszystkie druki dostępne będą od 7 kwietnia.

pobierz: Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej

 

Pakiet powitalny dla uczniów cudzoziemskich

Pani Renata Śron przygotowała prezentację pt. "Pakiet powitalny", w której zawarte są podstawowe informacje o naszej szkole. Prezentacja jest w języku polskim i rosyjskim. W razie jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z naszym sekretariatem.

 

Plan zajęć dodatkowych w II okresie roku 2021 2022