Dzisiaj jest:  

 

 
 
 

  

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 

 

Harmonogram nauki hybrydowej
 

 

Dowozy od 17.05.2021 r.

 


Harmonogram nauki hybrydowej od 17 do 28 maja 2021 r.
 

Konkurs literacki uczniów klas czwartych i piątych
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

 
Zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22

Komunikat Dyrektora szkoły

Szanowni Państwo,

Od 7 do 27 kwietnia 2021 r. przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22. Zgłoszeń takich dokonują rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, czyli: dzieci mieszkających w Zbąszyniu, w Strzyżewie i w Nowym Dworze.

Przypominamy, że dotyczy to dzieci faktycznie zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, który obejmuje miejscowości: Zbąszyń, Nowy Dwór, Strzyżewo (ważne jest oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, zgodnie z art. 151, ust. 2 Ustawy – Prawo Oświatowe).

Rodzice kandydata proszeni są o złożenie stosownego wniosku wraz z obowiązkowym załącznikiem pn. „Oświadczenie o miejscu zamieszkania Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata i kandydata” do 27 kwietnia w celu przygotowania przez szkołę organizacji przyszłego roku szkolnego.

Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t .j  Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń.

Sekretariat szkolny jest czynny codziennie w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00, jednak z powodu zagrożenia zarażenia się koronawirusem COVID19, preferujemy kontakt mailowy: skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych przez obu Rodziców/Opiekunów prawnych dokumentów można wysłać na adres: spzbaszyn@gmail.com

Telefon do sekretariatu: 68 386 60 85, 501 178 100.

Do pobrania:

1.      Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 z obwodu Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu.
2.     
Oświadczenie o miejscu zamieszkania Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata i kandydata.
3.
     
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
4.
     
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 21 marca 2017 roku.
5.
     
Zarządzenie Burmistrza Zbąszynia z dnia 3 lutego 2021 roku ws. terminów przeprowadzania rekrutacji i postępowania rekrutacyjnego.

Natomiast postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do klasy I przeprowadzane będzie tylko po uprzednim ogłoszeniu rekrutacji i tylko wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji określone są w Uchwale Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 21 marca 2017 roku.

 

 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko.

https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja

 

 

Strona logowania do platformy Office 365:  Office 365


Instrukcja przygotowania systemu Office 365 do e-nauczania w Szkole Podstawowej w Zbąszyniu.

 

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH ODBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE SZKOŁY
   
 
Zajęcia dodatkowe w II semestrze 2020/2021