1.   REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2021/2022

2.   Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz

3.   Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

4.   Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19