Postępowanie uzupełniające do klas 1

Komunikat Dyrektora szkoły z dnia 30 czerwca 2020 r.

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w dniach 20 - 24 lipca (do godz. 15.00), zgodnie z decyzją organu prowadzącego, przeprowadza się w naszej szkole postępowanie uzupełniające na 10 miejsc w klasach pierwszych dla dzieci z obwodu szkoły w Przyprostyni.
W tych dniach zainteresowani Rodzice/Opiekunowie muszą złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z Uchwałą rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 marca 2017 r. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godz. 8 – 15. Druki oświadczeń są dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły: http://zspz.zbaszyn.pl/
Skany wypełnionych i podpisanych dokumentów można też wysłać mailem na adres spzbaszyn@gmail.com, wpisując w tytule maila „Rekrutacja do klas 1”. 

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - Zarządzenie Dyrektora szkoły ws. postępowania uzupełniającego