Lidia Kubicka- pedagog szkolny

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych na kierunku pedagogiki,  specjalizacja pedagogika i profilaktyka środowiskowa oraz pedagogika opiekuńcza, terapeuta pedagogiczny, absolwentka Akademii Pogodnej Szkoły. Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii pozytywnej.

Doświadczenie zawodowe:

·        Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chrośnicy

·        Pedagog w Gimnazjum w Zbąszyniu

·        Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

·        Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

·        Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

·        Przewodnicząca Zespołu Samokształceniowego Psychologów i Pedagogów powiatu nowotomyskiego

·        Obecnie pedagog w Szkole Podstawowej w Zbąszyniu oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczyciel doradztwa zawodowego, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Najważniejszy w mojej pracy jest drugi człowiek.

Moja działalność pedagogiczna obejmuje:

·     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

·     określenie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,

·     prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne oraz zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia i zawodu, porady i konsultacje,

·     podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego- profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

·     wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli,

·     współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,

·     współdziałanie z policją, Sądem Rodzinnym, OPS, Centrum Pomocy Rodzinie,

·     działanie na rzecz zorganizowania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Szanowny Rodzicu, zapraszam do kontaktu ze mną, gdy:

·        chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;

·        niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;

·        masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;

·        potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

·        masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić;

·        szukasz pomocy.

Drogi Uczniu, zapraszam do kontaktu ze mną:

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Nie znam oczywiście odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, czasami wystarczy wspólnie poszukać nowych możliwości, nowych rozwiązań.

Serdecznie zapraszam