Dokumenty szkolne

Ewakuacja szkoły - instrukcje skrócone

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021-2022

Program profilaktyczno-wychowawczy

Program Doradztwa zawodowego

Procedury w sytuacjach kryzysowych

Procedura udzielania stypendium

Procedury wydawania opinii o uczniu

Procedury monitorowania frekwencji uczniów

Procedura antymobingowa i antydyskryminacyjna

Przedmiotowe zasady oceniania

Statut Szkoły Podstawowej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin świetlicy

Regulamin wpisu do Złotej Księgi

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin usługi Microsoft Office 365

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin SP dot. monitoringu wizyjnego

Regulamin organizacyjny pracy i zajęć Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2021/2022

Umowa o korzystanie z obiadów

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne 2021-2022

Zasady organizacji szkoły w czasie kształcenia na odległość